Geniş alanlar üzerinde tarımsal ürünlerin dağılımını tespit edebiliriz. Bu tür uygulamalar, yetiştirilen tarımsal ürünlerin mekansal ve zamansal değişkenliğinin analizi için yararlıdır.