Yapay zeka ve makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen uzaktan algılama gözlemleri ve model simülasyonları kullanarak birkaç ay önceden mahsul verimine ilişkin tahminler sağlayabiliriz.