Çalışma Bölgeleri

◦ Fırat – Dicle Havzası

◦ Doğu Akdeniz Havzası 
◦ Küçük Menderes Havzası 
◦ Kuzey Ege Havzası

Çalışma Paketleri

◦Kuraklık Risk Değerlendirmeleri (Kuraklık Risk ve Şiddet Haritaları)
◦ Kurak Dönem ve Etkilenen Alan Tespiti 
◦ Hidrometeorolojik Değişken Eğilim Analizi ve Projeksiyonları
◦ Havzaların Su Potansiyelinin Hidrolojik Modellemesi
◦ Kuraklık Karakteristikleri ve Su Potansiyeli İklim Değişikliği Prokeksiyonları
◦ Sektörel Su Kullanım Değerlendirmesi ve Projeksiyonlar 
◦ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi