Yağış, sıcaklık, toprak nemi ve yüzey akışı gibi hidrometeorolojik değişkenlerin doğru tahminleri, tehlike erken uyarı sistemleri (ör. sel, kuraklık ve ısı dalgaları) iyileştirilmiş finansal karar verme sistemleri (örn. hidroelektrik, rüzgar ve tarımsal ürün rekolte ile ilgili) için çok önemlidir. Kısa tahminler (yani 1-15 gün), mevsimsel tahminler (1-6 ay) ve iklim tahminleri (50-80 yıl) yaparken, uzaktan algılama ve yer gözlemleri bu tahminlerde ince ayar yapmak için kullanılır.