◦ Antalya – Burdur Havzası

◦ Havzanın Su Potansiyelinin Hidrolojik ve İstatistiksel Modellemesi
◦ Su Potansiyeli İklim Değişikliği Projeksiyonları