Çeşitli yapay zeka ve istatistiksel teknikler kullanarak zaman serilerinde veya mekansal olarak geniş alanlarda bulunan zamansal ve/veya mekansal sinyalleri tespit edebiliriz. Büyük veri kümelerinde gizlenen ilgili bilgiler yüksek hassasiyetle çıkarılabilir.